8. IZBORNA PROMIDŽBA

Vrijeme izborne promidžbe traje od 23. kolovoza do 12. listopada 2014., do 19.00 sati.

Mađarska televizija, Mađarski radio i Televizija Duna u svezi s izborima za zastupnike narodnosnih samouprava obvezatne su u svojim linearnim audiovizualnim medijskim uslugama 11. listopada 2014. jednom emitirati političke oglase onih narodnosnih organizacija koje su kandidirale narodnosnu državnu izbornu listu. Jedna reklama može trajati najviše trideset sekundi. Javna glasila političko oglašavanje trebaju emitirati u vremenu s najvišom prosječnom stopom godišnje gledanosti. Mađarska televizija, Mađarski radio i Televizija Duna političke oglase trebaju emitirati samo onda ako narodnosna organizacija dva dana prije to objavljuje, tj. do 9. listopada 2014. predaje političko oglašavanje koje je sama izradila. Politički oglas treba biti označen znakovnim jezikom za gluhonijeme ili pismom. Osim navedenih, za izbornu promidžbu i o pravnom tijeku mjerodavna su opća pravila.