HRVATSKI ŽIDAN

Dalje se gaji navada na Martinje u spomenutom selu, otkud i ljetos, 6. novembra, u petak uvečer, gane se hodočašće u susjedni Plajgor. Spravišće je u 17 uri pred židanskom crikvom, otud ide moleći i jačući povorka s laternami, jur po deseti put, u organizaciji Hrvatskoga katoličanskoga omladinskoga vjerskoga i kulturnoga društva Hrvatskoga Židana. Ova atrakcija najveć vabi mališane iz čuvarnice i školare na vjersko shodišće, a na pragu sela Plajgora svenek domaćini čekaju hodočasnike, na čelu s mjesnim liktarom Vincijem Hergovićem. Potom se skupa ide u crikvu Sv. Martina ka je trenutno pod obnovom, a potom je druženje u mjesnom kulturnom domu.

Tagged under Hrvatski Židan,