KOLJNOF, BUŠEVEC

Buševečka školska delegacija dospene u Koljnof 16. majuša, u petak, i cijeli vikend će se družiti sa svojimi prijatelji u dotičnom selu. Kako nam je rekla direktorica koljnofske škole Agica Sarközi, kih pedeset dice u pratnji učiteljev će najprlje ići na posjet Šopronu, a u subotu u Nacionalni park Hohe Wand u Austriji ter i Puchberg. Navečer roditeljska zajednica Dvojezične škole organizira Školski bal, na kom će pravoda sudjelovati i učitelji-gosti s domaćini. U nedilju dopodne je ostavljeno vrime za kupovanje i malu zabavu, a po objedu će Buševčani zbogomdati svojim domaćinom.