BUDIMPEŠTA

Oproštajna svečanost osmoga razreda budimpeštanske Hrvatske škole priređuje se u petak, 13. lipnja, s početkom 14 sati, u predvorju škole. Prigodnim pjesmama i recitacijama simbolično se opraštaju od škole i razrednice Biserke Brindze i Eve Kolar ovi učenici: Réka Aranyi, Szonja Cservenyi, Atilla Nándor Füri, Olivija Garda, Anna Heuschmidt, Alex Kazi, Dominic Krpan, Gréta Klaudia Kühne, Arlind Muhadri, Cintija Parádi, Dorottya Parádi, Levente Tibor Péntek, Ella Srebro, Kata Szajkó i Alexandra Udrea. Većina osmaša nastavlja srednjoškolsku naobrazbu u narečenoj školi.