HARKANJ

Učenici Osnovne i glazbene škole «Pál Kitaibel» koji uče hrvatski jezik i književnost u satnici materinskoga jezika, i ove godine imaju mogućnost sudjelovati Tjednu hrvatskoga jezika u Selcu, u tamošnjemu karlovačkom dječjem odmaralištu. Harkanjska Hrvatska samouprava i škola plodno surađuju sa Selcem, a zbratimljeni je grad Harkanja grad Crikvenica. Već više od jednoga desetljeća harkanjski učenici sudjeluju spomenutom tjednu koji za njih organiziraju njihove nastavnice Đurđa Geošić Radasnai i Žuža Gregeš. Ove godine spomenuti tabor počinje 23. lipnja. Planira se posjet Krku, Vrbniku, Plitvičkim jezerima, Crikvenici te još niz programa i zanimanja.