Čuvanje običaja, gastronomija i kultura – Pranje na Dunavu

Na poticaj mohačke Šokačke čitaonice, prije nekoliko godina pokrenuta je jedinstvena manifestacija pod nazivom Pranje na Dunavu, sa željom prikaza dijela života nekadašnjih šokačkih Hrvata uz Dunav i drugih stanovnika toga višenacionalnoga grada. Žene su stoljećima, tek uz manju pomoć muškaraca, nosile rublje na Dunav i u vodi velike rijeke, nakon namakanja kod kuća pomoću luga sa svojih ognjišta, prale i sušile rublje u ljetnim mjesecima. Ovogodišnji organizatori priredbe, koja se održava 5. srpnja, poprimivši svekoliki mohački značaj, jesu mohačka Šokačka čitaonica, Savez Hrvata u Mađarskoj, Udruga baranjskih Hrvata i Ravnateljstvo Nacionalnog parka Dunav–Drava.