BARČA

Bilježnik grada Balázsné dr. Vástyán Krisztina donijela je odluku o izbornom okrugu u svezi s narodnosnim izborima. Mjesto jesenskih narodnosnih izbora u tome gradu bit će Osnovna škola Jánosa Aranya. Glasači koji su se registrirali za narodnosne izbore, na tome mjestu mogu glasovati. Državne teritorijalne i mjesne narodnosne samouprave mole pripadnike narodnosti da sudjeluju u izborima u što većem broju.