Logo

HRVATSKI ŽIDAN

29. julija, utorak, sa svetom mašom od deset uri, u mjesnoj crikvi se začme Katoličanski tabor za hrvatsku dicu i mladinu. Kod kapele Peruške Marije 21. put će se okupljati taboraši u organizaciji Hrvatskoga katoličanskoga omladinskoga vjerskoga i kulturnoga društva Hrvatskoga Židana. Kako nas je informirao voditelj tabora Petar Horvat, na šestodnevni kamp u prirodi se je javilo 55 mladih ljudi, od 12 do 16 ljet starosti, prvenstveno iz Petrovoga Sela, Hrvatskoga Židana, Prisike, Unde, Bizonje i Kisega. Po sadržajnom programu tabor se završava u nedilju, takaj sa svetom mašom, na kojoj je glavni celebrant petroviski farnik Tamás Várhelyi.

Tagged under Hrvatski glasnik, Medijski centar Croatica, Katoličanski tabor za hrvatsku dicu i mladinu, Hrvatski Židan,
© croatica.hu 2014 Pc24.hu Minden jog védett