Bizonja

Predsjednik Bizonjskoga hrvatskoga društva Balaž Martinšić, gdo je i glavni organizator gradišćanske serije spomin-svečevanj  u Mošonskoj županiji na 100. obljetnicu Prvoga svitskoga boja, nazvišćuje sve zainteresirane da umjesto 6.  septembra (kako je i objavljen u prošlom broju Hrvatskoga glasnika), spomin-priredba u Bizonji će se održati 20. septembra, u subotu. Program ostane isti, znači u 17 uri maša zadušnica u mjesnoj crikvi, potom pak predavanje povjesničara dr. Nikole Benčića iz Austrije i otvaranje dokumentarne izložbe.