Unda

Samouprava Jursko-mošonsko-šopronske županije srdačno Vas poziva na Županijski narodnosni dan 14. septembra, u nedilju. Glavni pokrovitelj priredbe je Zoltán Kóczán, potpredsjednik Skupšćine Jursko-mošonsko-šopronske županije. Po programu narodnosne delegacije se čekaju u 9.30 uri, u 10 uri slijedu pozdravne riči Franje Guzmića, načelnika sela, ter prikdavanje škadnja za priredbe. U 10.30 uri se služi sveta maša, ku celebrira Štefan Dumović, farnik Hrvatskoga Židana, Unde i Plajgora. Mašu muzički oblikuju Undanski tamburaši i ŽVS Biseri. U 14 uri goste i publiku pozdravlja Štefan Kolosar, predsjednik Hrvatske samouprave u dotičnoj županiji. U kulturnom programu nastupaju ŽVS Biseri iz Unde, Nimška folklorna grupa «Bratstvo» iz Šoprona, HKD Graničari iz Fileža, Poljski komorni koruš Akord iz Jure, KUD Šokadija iz Budrovca, Hrvatski jačkarni zbor Janković iz Čeprega, HKD Veseli Gradišćanci iz Unde i Romungro Gipsy Band iz Jure. Narodnosni dan zatvaraju riči Franje Grubića, predsjednika Narodnosnoga odbora Skupšćine Jursko-mošonsko-šopronske županije. Goste će potom zabavljati band Novi glasi.