Harkanj

Polaznici Osnove i glazbene škole „Pál Kitaibel” 9. listopada putuju u Mohač na jednodnevni izlet. Putovanju sudjeluju učenici koji pohađaju nastavu hrvatskoga jezika i književnosti u spomenutoj školi. Oni ćeposjetiti kompleks Bušarsko dvorište te izrađivača bušarskih maska Đuru Jakšića. Troškove putovanja i boravka učenika podmiruje harkanjska Hrvatska samouprava.