ŽELJEZNO

Dr. Štefan Geošić, klimpuški farnik, rodom iz Petrovoga Sela, duga ljeta je djelao na gradišćanskohrvatskom prijevodu Svetoga pisma. Ovo kapitalno djelo 46 knjig od Staroga i 27 knjig od Novoga teštamenta će se prezentirati 17. oktobra, u petak, u Esterházyjevom kaštelu u Željeznom, u 14 ura. Pri promociji sudjelivat će Mladenačko glazbeno društvo, Crikveni zbor i Tamburica iz Klimpuha, pozdravne riči ima gradišćanska književnica Ana Šoretić iz Cogrštofa, a Geošićevo veliko djelo predstavlja publiki Branko Kornfeind, dušobrižnik Vincjeta.