Čepreg

U Osnovnoj školi «Dr. János Horváth Csepregi» 21. novembra, u petak, priredjuje se Narodnosni dan s ciljem da dica dostanu sliku, kako živu narodnosne grupe u gradu Čepregu i okolici. Uz Nimce, Rome, i Hrvati imaju dobar dio u programu, tako će nastupati Jačkarni zbor «Janković» i tamburaši iz Hrvatskoga Židana. Predavanje će održati dr. Mijo Karagić, počasni konzul Republike Hrvatske.