BUDIMPEŠTA

Dana 26. ožujka, s početkom u 12 sati, zasjeda Narodnosni odbor Mađarskog parlamenta (mjesto:Országgyűlés Irodaháza I. kat, dvorana broj III). Predložen je ovaj dnevni red: 1) Saslušanje ministra Ministarstva ljudskih resursa Zoltána Baloga temeljem paragrafa §-41 zakona iz 2012. godine o Parlamentu godinaXXXVI.; 2) Prijedlog odluke brojH/3779) o Izvješću javnogapravobranitelja i zamjenika javnoga pravobranitelja za godinu 2013; 3)Rasprava i donošenje odluke o planu pisma koje se tiče javnih medija MTVA, što su ga sastavile Erika Köles Kissné i dr. Csúcs Lászlóné, temeljem odluke donesene na sjednici Narodnosnog odbora održane 16. ožujka; 4) Razno.