PETROVO SELO

Novo ljeto donese i novu sezonu za gradišćanske amaterske kazališne grupe, tako je radosna vist da petrovisko Igrokazačko društvo, koje ljetos svečuje i 25. obljetnicu svojega osnutka, jur se pripravlja na svoju premijeru. Ljetos na petroviskoj pozornici vidit ćemo šalni igrokaz u dvi čini pod naslovom «Jedna laž drugu lovi» iz pera Michaela Cooneya, kojega su preveli na hrvatski Klimpušci za svoje potrebe. Kako je rekla dugoljetna režiserka Ana Škrapić-Timar, probe su se začele početkom ovoga ljeta, a premijera je predvidjena 12. aprila, u nedilju.