BUDIMPEŠTA

U subotu, 25. travnja, s početkom u 11 sati, u predvorju Hrvatske gimnazije priredit će se oproštajna svečanost 12. razreda. Prigodni program priređuju svečari i gimnazijalci 11. razreda. Maturanti jesu: Jadranka Bata, Loredana Bianca Butucaru, Jadranka Čepelsigeti, Klaudija Deli, Anita Dvoržak, Ema Farago, Anna Zsófia Gál, Dorina Korzman, Cintia Pintér, Bianka Szabó, MatijaTišlerić, Diana Vojnić Zelić (12.a), Donika Papp, Dorotea Perak, Filip Petrevsky, Daniela Premuda, Rebeka Špirka, Rita Sajko, Dora Elizabeta Varga, Petar Vizi (12.b). Njihovi su razrednici: Mirjana Karagić i Žolt Ternak.