BUDIMPEŠTA

– Odbor za narodnosti Mađarskog parlamenta i Nadzorni pododbor 20. svibnja 2015. godine, s početkom u 14 sati u zgradi Ureda Mađarskog parlamenta, u vijećnici broj 562 na V. katu imat će sjednicu.

Točke dnevnoga reda:

1. Izvješće o aktualnim zadatcima i poteškoćama državnih narodnosnih samouprava. Izlagačica: Predsjednica udruge Saveza državnih narodnosnih samouprava Erzsébet Racskó Holler;

2. Izvješće o poteškoćama provedbe pravnih norma po mišljenu udruge Savez državnih narodnosnih samouprava u vezi sa zakonskim propisima koji utječu na narodnosti. Izlagačica: Predsjednica udruge Savez državnih narodnosnih samouprava Erzsébet Racskó Holler;

3.Razno.