BAJA

U suorganizaciji Gradske knjižnice „Endre Ady” i gradske Hrvatske samouprave, 8. prosinca ove godine u Baji će se održati već redovito Županijsko hrvatsko natjecanje u kazivanju stihova i proze koje će se upriličiti u županijskom Domu narodnosti u ranim popodnevnim satima. Priredba će se ostvariti materijalnom potporom Hrvatske samouprave Bačko-kiškunske županije.

Tagged under Baja,